VÅRA TJÄNSTER

BEHÖVER NI HJÄLP MED TRÄDGÅRDSSKÖTSEL ELLER PARKSKÖTSEL?

Vi på Örestads Farmartjänst har skötselavtal för de flestas behov!

ÖF Park & Anläggning, Örestads Farmartjänst, är ett företag som funnits sedan 1991. Våra beställare är såväl stora som små företag, kommuner, kyrkogårds- förvaltningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatkunder.

Kontakta Göran Olsson på 0702-94 80 22 för vidare information.

Våra tjänster

Bemanning

Marknaden förändras ständigt och det är inte helt enkelt att hålla personalstyrkan på rätt nivå. När ert företag får arbetstoppar så kan vi hjälpa till med kompetent arbetskraft under kortare eller längre perioder.

Även den inre miljön hjälper vi till med såsom sophantering, lampbyten, kranbyten, förrådstömning etc.

“Vi har mycket att tjäna på att använda Örestads Farmartjänst som extern resurs o arbetskraft, Örestads Farmartjänst har kompetent, plikttrogen o trevlig personal”

Entreprenad

ÖF Park & Anläggning, Örestads Farmartjänst, är ett företag som funnits sedan 1991. Våra beställare är såväl stora som små företag, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatkunder.

Typiska arbeten är gräsklippning, stubbfräsning, grävning, plattläggning,stensättning, trädgårdsanläggning, olika byggprojekt och målning. Utöver detta så utför vi även större skötselentreprenader.

Vår maskinpark är omfattande och ändamålsenlig för olika arbetsuppgifter. Vår absoluta specialitet är en radiostyrd släntklippare, s.k. Robocut som klarar svåra förhållanden.

“Med hjälp av Farmartjänst får ni helt enkelt saker och ting gjorda.”

Fastighetsskötsel

En välskött utemiljö är viktigt för trivseln. Man får bara en chans att göra ett första intryck, och eftersom utomhusmiljön alltid är det första man möter spelar den en stor roll för helhetsintrycket.

Det handlar dels om att skapa en miljö som är vacker för ögat, där häcken är ansad och gräsmattan välklippt, men lika mycket om rent praktiska saker som exempelvis att snön är undanröjd så det går att ta sig fram. Alla miljöer har sina unika behov. Vilka har ni?

“För oss är Örestad Farmartjänst en mycket bra samarbetspartner som levererar med kvalitet efter våra önskemål”  Driftschef Hans Lundgren Crendo Fatsighetsförvaltning

Teckna ett skötselavtal!

Behöver ni någon som tar ansvar för trädgårdsskötsel och utemiljö? Vi är experter på fastighetsskötsel och kan hjälpa er med utomhusskötseln för alla årstiders behov, från gräsklippning till snöröjning och maskinsopning. Vi skapar ett vackert och välskött yttre och är alltid flexibla för era önskemål.

Vi utför fastighetsskötsel åt olika bostadsbolag i Helsingborg med omnejd. När ni tecknar ett skötselavtal med oss sköter vi den yttre miljön, som bland annat:

Gräsklippning

Är gräset alltid grönare hos grannen? En välskött gräsmatta ger ett vackert intryck, men gräs växer snabbt och gräsklippning tar både tid och energi.

Vi hjälper er att hålla gräsmattan snygg, oavsett om den är stor eller liten.

Häckklippning

Svårt att få häcken rak? Att häcken är klippt är förstås viktigt för det estetiska intrycket, men det kan också handla om praktiska anledningar, som till exempel att inte skymma sikten vid en utfart.

Vi ser till era behov och hjälper er att få en snygg och välskött häck.

Snöröjning

Att gräset växer kan man vara säker på, men när det gäller snö är det svårare. Den kommer när den kommer.

Ibland i stora mängder, ibland inte alls. När ni tecknar ett skötselavtal med oss hjälper vi er med snöröjningen.

Trädbeskärning

Är det dags för träden att beskäras? Träd kan behöva beskäras av flera olika anledningar, inte minst för att behålla en snygg form, men också på grund av exempelvis skador eller för att ta bort grenar som växer åt fel håll.

Vi hjälper er med trädbeskärning så att träden håller sig snygga och välskötta.

Maskinsopning

Grus som ligger där det inte ska ligga ger ett ostädat intryck.

Med maskinsopning hjälper vi er att hålla ytorna städade.

Mark & Anläggning

Örestads Farmartjänst utför de flesta arbeten inom mark och anläggning. Med vår hjälp slipper du långa väntetider och krångel. Vi kommer gärna ut till dig och ser på riktigt hur arbetet kommer att behöva utföras innan en offert ges.

Vi utgår från Helsingborg men åtar oss gärna arbete i Landskrona och Höganäs med omnejd.

Behöver du hjälp med arbeten som dränering, stensättning eller plattläggning? Tveka inte att kontakta oss med din förfrågan så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

“Med hjälp av Farmartjänst får ni helt enkelt saker och ting gjorda” 

Dränering

Dags för dränering? Dränering kan vara ett omfattande arbete som man kanske helst skulle slippa, men det är också ett viktigt arbete för den som vill slippa framtida bekymmer.

Vi hjälper dig med planering och utförande så att du kan luta dig tillbaka utan att behöva tänka på de praktiska detaljerna. Enkelt och smidigt.

Plattläggning

Plattläggning är en snygg lösning för att ge trädgården, uteplatsen eller uppfarten ett lyft. Du har möjlighet att skapa ett personligare utseende med hjälp av olika plattor eller mönster.

När det gäller plattläggning är det av stor vikt att underarbetet blir rätt gjort, detta för att undvika att plattorna flyttar sig på grund av tjäle. Vi hjälper dig med din plattläggning!

Stensättning

Stensättning runt rabatterna eller kanske en liten stenmur vid tomtgränsen? Stensättning ger många möjligheter att skapa snygga och personliga detaljer för gård och trädgård.

Vi hjälper dig med olika typer av stensättning. Hur vill du ha det? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig!

Trädgård

Önskar du dig en välskött trädgård som inte kräver någon skötsel?
Låt oss sköta om din trädgård!

Vi tar hand om mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider. Arbetsuppgifter vi kan hjälpa dig med är exempelvis gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning och maskinsopning samt sopning av parkeringsplatser.

På vintern utförs naturligtvis snöröjning och halkbekämpning med stora och små maskiner och även handskottning. Vad behöver du hjälp med?

“Ni har mycket att tjäna på att använda Farmartjänst som extern resurs och arbetskraft”

Trädbeskärning

Det kan finnas många skäl till varför träd behöver beskäras. Ett fruktträd kan beskäras för att få en god skörd. Storleken på trädkronan kan behöva hållas ner eller ges en finare form. Grenar kan växa åt fel håll eller trädet kan ha blivit skadat och därmed vara i behov av att beskäras.

Trädbeskärning kräver rätt kunskap och rätt verktyg, och även ett mått av tid och tålamod. Gör man fel kan man få ett träd som inte blir så vackert att se på, eller till och med riskera att skada trädet.

Vi hjälper dig att beskära dina träd på rätt sätt och med ett snyggt resultat.

Stubbfräsning

Har du en stubbe som du vill bli av med? Oönskade stubbar kan leda till irritation, till exempel när de försvårar gräsklippningen eller står i vägen där du vill placera något annat. De kan helt enkelt vara ett störande inslag på gården, och de är inte alltid så lätta att avlägsna.

Stubbfräsning är ett smidigt sätt för att bli av med ovälkomna stubbar. Istället för att gräva upp stubben fräser man bort den en bit under marknivå så att den sedan förruttnar naturligt. Vi fräser bort din stubbe så att du kan använda marken till roligare saker.

Halkbekämpning

Halka är ett ständigt gissel varje vinter. För att undvika onödiga incidenter förenade med halka är det viktigt med bra halkbekämpning.

Vi hjälper dig att bekämpa halkan och även med skottning och snöröjning. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig!

Rot & Rut

Rot
Rut